Profil Guru Pendidik

“Education is not filling a bucket but lighting a fire”

GURU 2014-2015

GURU DAN STAF PENGAJAR SMPK 1 BINA BAKTI


9